XtGem Forum catalog
SMS Kute Chúc Tết 2014 cực độc
Một năm lại chuẩn bị trôi qua và một năm mới sắp đến hãy giành cho những người thân yêu nhất bên cạnh mình những lời chúc đầy ý nghĩa với SMSKute
Tải miễn phí
SMS CHÚC NGỦ NGON

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»» ©¶-¶üc ««¤*•,¸¶e¸,•*¤
....»» ¶\¶Gu? ««
........»» ¶\¶G○n !««
™ ¶_ov3.ß@ßY ™


Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59059 gửi 8609


.*"" ._. "" ._. ""*.
".......I☆U ......"
" ._. "" _ . "
*(`'·.¸(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)*
(»°☆ngu ngon☆°«)
°¶-¶äpy and ¶-¶äpy°
☆°。。☆°。。°☆
™ ¶_ove ß@ßY ™«

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59060 gửi 8609

""""\|"""|gu ^.^"
|___|\___|gØn!^_^'
Va :"^*^":
|"""''\/""""|O g¡aÇ'
|___|\/|___|O dep!

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59061 gửi 8609

|""""\ |""''''| :" *.* ":
| '| '''| '| gu -"
|__| \'___|:'*.,.*'

|""""\ |""''''| :" *.* ":
| '| '''| '| gon -"
|__| \'___|:'*.,.*'

|""""\ |""''''| :" *.* ":
| '| '''| '| he -"
|__| \'___|:'*.,.*'

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59062 gửi 8609

Gio tay len !
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,________________.:
%!!!!_ '''_,===='
/_"_/-'-'

. . Cuop day !

nam len giuong?. . .

. . .nham mat lai?

san sang trua?. . .

C
Ch
Chu
Chuc
Chuc n
Chuc ng
Chuc ngu
Chuc ngu n
Chuc ngu ng
Chuc ngu ngon
Chuc ngu ngon b
Chuc ngu ngon be
Chuc ngu ngon be iu
Chuc ngu ngon be iu c
Chuc ngu ngon be iu cua
Chuc ngu ngon be iu cua a

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59063 gửi 8609

|"""'\|"""'| :"* . *":
| . . . . |gu?_.-"
|__|\__|gon nha!

.\ \ . / /:" * . * ":
. \ \ / /a"-. _ .-"
. .\ \_/ co'

|""'"\|"'""| . :"* . *":
| . . . . |hung_.-"
|__|\__| giac' mo

|"_"""_"|:"* . *":
. . |_|uyet _.-"
. . |_| . . voi !!!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 59064 gửi 8609

Thư Mục Khác

SMS Chuc Tet, SMS Chuc mung Nam moi


• Author: Facebook FanPage
Điện thoại: 01633.957.719.
© Copyright 2012 XTGEM.COM
1/162